Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Zbór w Sosnowcu
Bóg, Honor, Ojczyzna

Wykłady „Bóg, Honor, Ojczyzna” odbywały się w listopadzie 2022 roku. Poniżej znajdują się nagrania z wykładów.

5 listopada — O tym co ważne

Czy to ważne mieć w życiu wartości i zasady, którymi się kierujemy? Człowiek bez zasad, a człowiek z zasadami. O wartościach wyższego rzędu, o haśle „Bóg Honor Ojczyzna” — skąd się wzięło i co oznacza. Dlaczego Bóg jest najwyższą wartością w życiu człowieka i co z tego wynika?

6 listopada — Nie dam sobie w kaszę dmuchać — o honorze

Pojęcie honoru, pojęcia mu przeciwstawne — dyshonor i hańba. O reakcji na dyshonor i hańbę. Pokora i cierpliwość. Jak Szatan hańbi imię Boga i Boży charakter. W obronie honoru Boga.

12 listopada — Błogosław ojczyznę miłą

Rodzinny dom, okolice, ojczysty kraj, ojczysta mowa. Powrót do ojczyzny. Psalm 126 — psalm wyzwoleńców, o ojczyźnie niebiańskiej. Syn wraca do domu Ojca.

13 listopada — Tułaczy los

O zbawieniu, o powtórnym przyjściu Jezusa

19 listopada — W obronie Boga

Misja Jezusa — objawić imię Boga. „Bo naruszono zakon twój” — o próbie zmiany zakonu.

20 listopada — Droga do domu

Praktyczne aspekty postawienia Boga w życiu na pierwszym miejscu.